Olen sündinud 1934.a. Kõpu vallas Viljandimaal. Kõpu kooli 7 klassi lõpetasin 1949.a. ja jätkasin õpinguid Tihemetsa Metsatehnikumis, mille metsatööstuse eriala lõpetasin 1953.a. Peale kõige muu andis tollane tehnikum ka päris korraliku elektrotehnika-alase hariduse. Esimesed kokkupuuted elektriga olidki tehnikumi päevil , kuna maakohtades siis veel elektrit polnud. 

Tihemetsas puutus mulle näppu ja äratas huvi ennesõjaaegne raamat, mis sisaldas lihtsate raadiovastuvõtjate ja võimendite ehituskirjeldusi koos skeemidega. Kuna tollal puudusid veel müügilt igasugused raadiodetailid, siis selle huvi realiseerimiseks puudusid igasugused võimalused.

Möödusid sõjaväe-teenistuse aastad Kaug-Idas. Sealt naastes oli võimalus muretseda omale raadiovastuvõtja ja kui ilmusid müügile esimesed raadioalased raamatud ja oli väljamõeldud transistor, siis ahvatles see raadioalastele katsetustele. Kuigi need ei andnud praktilist tulemust, viisid need mind kokku raadioamatööri Harri Liivetiga -UR2RHJ. Tema õhutusel valmis mul esimene töötav 144 mc vastuvõtja ( kahe lambiline ). 1967.a. taotlesin ULL saatja ehitusluba, mille sain lõpuks 1968.a. kevadel.

Vahepeal siginenud tutvused tegutsevate raadioamatööridega nagu UR2HU ja UR2BZ, neilt saadud näpunäited ja mõningane materiaalne abi detailide näol võimaldasid valmis ehitada tolle aja kohta tasemel 2 m konverteri ja saatja. Vahepeal oli õnnestunud hankida vastuvõtja P-253 ja minu esimene kahepoolne raadioside toimuski mulle omistatud kutsungi UR2RJT all 1968.a. välipäeval nüüdseks lagunenud Ribi tuuleveskist (Kärstna kandis) Suure Munamäe torniga, korrespondendiks UR2AO. See oli 13.juulil 1968.a..

1970.a. muudeti minu kutsung, sain RR2TBI. 1972.a. alustasin tööd lühilainel kutsungiga UR2TAU. SSB aparatuur valmis samal aastal UR2FQ näpunäidetel ja UR2RDR praktilisel abil. Neist aegadest kuni tänaseni olen mõningate tõusude - mõõnadega jõudu mööda osa võtnud enamikest Viljandi Raadioklubi ettevõtmistest.1992.a. juunikuu lõpust töötan kutsungiga ES7TA.

 

Raadioklubi toetajad